Členové spolku

Aktivní členové    

podílejí se na provozu centra a zajištění akcí pro veřejnost                                      

Pasivní členové             

přispívají finančními prostředky            

Čestní členové

příležitostně pomáhají na akcích a v provozu, když je potřeba
 
Všichni členové čerpají výhody v podobě slev na vstupném na programy, volné pernamentky na lyžování, slevy u vybraných frymburských podnikatelů. Ale hlavním motorem je dobrovolná, prospěšná činnost pro veřejnost. :) Má to smysl.