Proč vstoupit do spolku

Spolek potřebuje mezi svými členy frymburské občany, kteří mají zájem na fungování volnočasového centra ve Frymburku. Zastupitelstvo zhodnotilo, že pokud by o provoz takového centra byl ve Frymburku mezi občany zájem, rádi budou takovou aktivitu také podporovat.

Proč se stát členem spolku FČAS?

Protože máte zájem, aby ve Frymburku vzniklo a fungovalo volnočasové centrum a rádi byste přispěli k jeho provozu.

Jak se stát členem spolku FČAS?

          Vyplnit přihlášku a doručit ji na adresu klubu FČAS nebo některému existujícímu členovi.

Jaké povinnosti plynou ze členství?

        Záleží jakou formu členství zvolíte. Členství aktivní vyžaduje aktivně se podílet na plnění cílů spolku a přispívat svým volným časem do provozu i při pořádání akcí pro veřejnost. Pasivní členství vyžaduje platit členský příspěvek 250 Kč / čtvrtletí. 

Jaké jsou výhody členství?

        Členové se podílí na provozu a vývoji fungování volnočasového centra.  Jsou součástí týmu, který chce pro Frymburk místo, kde se mohou potkat místní občané a podílí se na zapojení občanů do sociálního a kulturního života městyse Frymburk. 

Aktivní členové využívají prostory centra zdarma a ročně obdrží finanční bonusy.

Pasivní členové využívají prostory a benefity centra za zvýhodněné ceny.