Proč vstoupit do spolku

Spolek potřebuje mezi svými členy frymburské občany, kteří mají zájem na fungování volnočasového centra ve Frymburku. Zastupitelstvo zhodnotilo, že pokud by o provoz takového centra byl ve Frymburku mezi občany zájem, rádi budou takovou aktivitu také podporovat.

Proč se stát členem spolku FČAS?

Protože máte zájem, aby ve Frymburku vzniklo a fungovalo volnočasové centrum a rádi byste přispěli k jeho provozu.

Jak se stát členem spolku FČAS?

          Vyplnit přihlášku nebo se zúčastnit ustavující členské schůze konané 22.5.2015.

Jaké povinnosti plynou ze členství?

        Záleží jakou formu členství zvolíte. Členství aktivní vyžaduje aktivně se podílet na plnění cílů spolku a přispívat svým volným časem      v rozsahu cca 10 hod měsíčně nebo adekvátním finančním plněním. Pasivní členství vyžaduje platit členský příspěvek 250 Kč / čtvrtletí.

Jaké jsou výhody členství?

        Členové se podílí na provozu a vývoji fungování volnočasového centra.  Jsou součástí týmu, který chce pro Frymburk místo, kde se mohou potkat místní občané a podílí se na zapojení občanů do sociálního a kulturního života městyse Frymburk. 

Aktivní členové využívají prostory centra zdarma.

Pasivní členové využívají prostory  a benefity centra za zvýhodněné ceny.