naši partneři

 

finanční sponzor a provozní podporovatel městys Frymburk

 

jsme členy SÍTĚ PRO RODINU    

 
ETICKÝ KODEX SÍTĚ MC o.s. 
• koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací 
• posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti 
• podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny 
• podpora zdravého života ve zdravém prostředí 
➢ je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení 
➢ dodržuje princip svépomoci 
➢ plní sociálně preventivní funkci 
➢ je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o malé děti 
➢ motivuje k aktivnímu rodičovství 
➢ poskytuje všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné problematiky 
➢ umožňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí 
➢ nabízí seberealizaci 
➢ stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost 
➢ podílí se na rozvoji občanské společnosti Název mateřského centra ani rozsah jeho činnosti není rozhodující.